Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần làm khi đến chỗ đông người

Nguồn:https://ncov.moh.gov.vn/