CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  1. Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang

Địa chỉ: Quốc lộ 14B, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.789123

Hoạt động: Khám chữa bệnh nội, ngoại trú cho nhân dân trong địa bàn và các khu vực lân cận.

Địa chỉ: Quốc lộ 14B, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.789114 – 05113.789112

– Hoạt động: Thực bhiện và giám sát các chương trình y tế quốc gia tại 11 trạm y tế xã. Thực hiện công tác CSSKBĐ, TTGDSK, phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh lây lan cộng đồng.

2.   11 trạm y tế xã

1. TRẠM Y TẾ HÒA CHÂU

– Số điện thoại: 05112 478 802

– Trưởng trạm: Ys Nguyễn Ngọc Ba

– Số di động: 0905 205 950

2. TRẠM Y TẾ HÒA TIẾN

– Số điện thoại: 05113 879 309

– Phó trạm: Ys Đinh Thị Hương

– Số di động: 0905 202 359

3. TRẠM Y TẾ HÒA PHƯỚC

– Số điện thoại: 05113 670 151

– Trưởng trạm: NHS Nguyễn Thị Tâm

– Số di động:

4. TRẠM Y TẾ HÒA NHƠN

– Số điện thoại: 05113 780 113

– Trạm trưởng: NHS Trần Thị Điểm

– Số di động: 0933 085 101

5. TRẠM Y TẾ HÒA PHONG

– Số điện thoại: 05113 780 051

– Trạm trưởng: Bs Nguyễn Triêm

– Số di động: 0905 994 383

 

6. TRẠM Y TẾ HÒA KHƯƠNG

– Số điện thoại: 05113 780 033

– Trạm trưởng: Ys Trần Thị Thuỷ

– Số di động: 0905 625 589

7. TRẠM Y TẾ HÒA PHÚ

– Số điện thoại: 05113 780 186

– Trạm trưởng: Bs Lê Lai

– Số di động: 0905 737 962

8. TRẠM Y TẾ HÒA BẮC

– Số điện thoại: 05113 770 319

– Trạm trưởng: Bs Phan Văn Hiệp

– Số di động: 0983 155 247

9. TRẠM Y TẾ HÒA NINH

– Số điện thoại: 05113 730 322

– Trạm trưởng: NHS Nguyễn Thị Minh Trâm

– Số di động: 0909085962

10. TRẠM Y TẾ HÒA LIÊN

– Số điện thoại: 05113 730 133

– Trạm trưởng: Bs Ngô Đức

– Số di động: 0905 081 498

 

11. TRẠM Y TẾ HÒA SƠN

– Số điện thoại: 05113 730 305

– Trạm trưởng: NHS Nguyễn Thị Thùy Linh

– Số di động: 0935 332 259