Thursday, November 26, 2020

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu khoa Khám bệnh

Trưởng Khoa: BS Mạc Như Tám Email: kbcc.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự – Tổng số: 15 người – Trong đó: + Bác sĩ: 03; + Y sĩ: 04; + Điều dưỡng ĐH:...