Friday, September 24, 2021

KHOA NỘI TỔNG HỢP-TRUYỀN NHIỄM

Giới thiệu phòng khám điều trị các bệnh không lây nhiễm

https://www.youtube.com/watch?v=jIJcqgkX-Dg

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm

Trưởng Khoa: BS Lê Văn Quang Email: nndy.ythv @danang.gov.vn 1. NHÂN SỰ - Tổng số nhân viên: 17 nhân viên - Trong đó: + Bác sĩ: 05; + Y sĩ:...