Tuesday, June 25, 2024
hoa vang

Thông báo về việc áp dụng mức giá trong dịch vụ khám bệnh, chữa...

Văn bản đính kèm Phụ lục đính...

Ngày quốc tế điều dưỡng 12/5 “Tôn vinh những người hùng thầm lặng”

Ngày 12/5 hàng năm được Hội đồng Điều dưỡng Thế giới chọn làm Ngày Điều dưỡng Thế giới để tưởng nhớ công lao...

Họp hội đồng điều dưỡng quý II năm 2024

Vừa qua, ngày 16 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Điều dưỡng Trung tâmY tế huyện Hòa Vang đã tổ chức họp...