Saturday, February 23, 2019

Giới thiệu Tổ công tác xã hội

Tổ công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ/-TTYTHV, ngày 06 tháng 01...

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu về Phòng Điều dưỡng

1. Lãnh đạo: - Quyền trưởng phòng: ĐD Đặng Thị Công, Email: dd.ythv@danang.gov.vn 2. Chức năng và nhiệm vụ: Tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân đến...