Thursday, November 14, 2019

Công tác xã hội – nơi kết nối và chia sẻ cùng người bệnh

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2016 theo Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y...

Giới thiệu Tổ công tác xã hội

Tổ công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ/-TTYTHV, ngày 06 tháng 01...

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu về Phòng Điều dưỡng

1. Lãnh đạo: - Quyền trưởng phòng: ĐD Đặng Thị Công, Email: dd.ythv@danang.gov.vn 2. Chức năng và nhiệm vụ: Tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân đến...