Saturday, February 23, 2019

Trang thiết bị tại Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

  Máy điện từ trường Châm cứu điều trị liệt dây VII Máy sắc thuốc từ động và bán tự động Máy sóng ngắn điều trị Tập vận động...

Trang thiết bị máy móc

Phòng mổ   Máy CTSCANNER: MÁY ĐO ĐIỆN CƠ MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP ...