Tuesday, April 16, 2024

Tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản...

Chiều ngày 15 tháng 8 năm 2017, thực hiện kế hoạch số 592/TTYTHV-TCHC của Trung tâm Y tế Hòa Vang về việc tập huấn...

Hướng dẫn cách ly dịch COVID 19 của Bộ Y tế

https://www.youtube.com/watch?v=zcAAducReFI Nguồn:https://ncov.moh.gov.vn/

Ngày Thị giác Thế giới – World Sight day 12/10/2023

Chủ đề Ngày Thị giác thế giới năm 2023 là: “Yêu đôi mắt của bạn tại nơi làm việc - Love your...

Phản ứng nhanh khi con bị sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết đang ở đỉnh cao trào của dịch. Lượng người sốt ở các tỉnh phía Bắc tăng gấp 700%, các tỉnh phía...