Friday, April 19, 2024

Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ...

Ngày 13/01/2016, TTYT Hòa Vang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có...

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2017 của...

Vào hai ngày 29 và 30/12/2016, tại Hội trường lớn TTYT huyện Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Đại biểu công chức, viên...

Hội nghị Sơ kết Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị...

Ngày 28/10/16 TTYT Hòa Vang đã tổ chức hội nghị Sơ kết Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học...

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn TTYT huyện Hòa Vang năm 2015

Ngày 27/01/2016, Công đoàn TTYT huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm...