Monday, January 25, 2021

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần thứ III,...

Ngày 13, 14 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hòa Vang,...

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần...

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐOÀN THANH NIÊN...

Trung tâm Y tế Hòa Vang làm theo Bác Hồ (Đà Nẵng TV1)

https://www.youtube.com/watch?v=EeqoBclxdPs

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí...

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

Lúc 15h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Bệnh viện Đa Khoa Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị quán triệt, tuyên truyền,...