Tuesday, April 16, 2024

Phòng chống muỗi đốt để phòng tránh bệnh do vi rút Zika

Bệnh do vi rút Zika lây truyền chủ yếu qua muỗi đốt, không lây qua tiếp xúc hoặc qua đường hô hấp. Cục Y...

Truyền thông nguy cơ trong bối cảnh virus Zika

                                                                                Theo: vncdc.gov.vn

Khuyến cáo về phòng, chống thủy đậu

Bệnh Thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm vi rút Varicella Zoter gây ra (bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh...

Chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Bệnh tay chân miệng lây từ...

Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu

Bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn...