Saturday, May 18, 2024

Tập huấn triển khai Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ y tế “Quy định hoạt...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc điều dưỡng, tổ chức hoạt động điều dưỡng và nhiệm vụ của...

Giới thiệu phòng khám điều trị các bệnh không lây nhiễm

https://www.youtube.com/watch?v=jIJcqgkX-Dg
hoa vang

(Video) Thông báo thu tiền giữ xe tại Trung tâm Y tế Hòa Vang

https://www.youtube.com/watch?v=EGpR2CdKmNc&feature=youtu.be

Tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất thải...

Thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công...

​Xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường sau bão lụt

Trong khi bão lụt nước có thể ngập tràn, cuốn trôi theo mọi thứ gây ô nhiễm có trên mặt đất như:...