Saturday, June 10, 2023

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo...

Kế hoạch triển khai mở rộng hoạt động khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo đường thuộc...
hoa vang

Giới thiệu một số Biển báo hiệu giao thông đường bộ thường gặp

Thực hiện Công văn số 5135/UBND-CATP ngày 19/9/2022 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp...

Khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo...

Kế hoạch triển khai mở rộng hoạt động khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo...

Phát động Chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”

Phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12” năm 2022