Wednesday, July 24, 2019

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Tổ chức lớp Đào tạo “Một số kỹ thuật nội khoa” theo Thông tư...

Thông tư 39/2017/TT-BYT về “Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở”  phục vụ chăm sóc sức khỏe ban...

Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Dân số – KHHGĐ cho...

Với mục đích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn truyền thông vận động về Dân số và phát triển trong tình hình mới...

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho chuyên...

Áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật quản lý phần mềm An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm...

Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Như chúng ta đã biết, ngoài lây truyền qua đường máu và đường tình dục thì lây truyền HIV từ mẹ sang con là...