Thursday, June 24, 2021

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON...

Chủ đề năm 2021: “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”      ...

Đường link truy cập đến các kho dữ liệu truyền thông Y tế:

COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=do5PyYVaccine COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnxThông điệp 5K: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện Hòa Vang

Trong ngày 4, 5 tháng 5, các Trạm Y tế xã (T2G) thuộc Trung tâm đã phối hợp cùng Công An,...

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội...

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,...

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG...

Tại Chỉ thị số 05, ban hành ngày 30/3 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, GS.TS Nguyễn...