Wednesday, September 18, 2019

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho chuyên...

Áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật quản lý phần mềm An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm...

Giới thiệu Khoa An toàn thực phẩm

Giới thiệu về khoa An toàn thực phẩm Email: antoanthucpham.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Hiếu Lịch sử: Khoa An toàn...