Saturday, June 10, 2023

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược chăm sóc, bảo...

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho chuyên...

Áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật quản lý phần mềm An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm...

Giới thiệu Khoa An toàn thực phẩm

Giới thiệu về khoa An toàn thực phẩm Email: antoanthucpham.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Hiếu Lịch sử: Khoa An toàn...