Saturday, July 24, 2021

Trạm Y tế xã Hòa Tiến, đơn vị làm tốt công tác tiêm chủng...

https://www.youtube.com/watch?v=NZcYYGMbQ_4
hoa vang

Hội nghị tổng kết chương trình khám sàng lọc, khám và điều trị bệnh...

     Chiều nay ngày 9 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Báo cáo khám...

Giới thiệu phòng khám điều trị các bệnh không lây nhiễm

https://www.youtube.com/watch?v=jIJcqgkX-Dg

Tập huấn khởi tạo hồ sơ quản lý y tế cá nhân trên địa...

Để thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe công dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, sáng ngày 06 tháng 6 năm...

Trạm y tế xã Hòa Sơn

Trạm y tế xã Hòa Sơn là một trạm thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Một xã một xã trung tâm giao lưu...