Thursday, August 6, 2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Triển khai ứng dụng báo cáo sự cố y khoa trên smartphone

Thực hiện Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ y tế về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong...

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 năm đầu năm 2019

Tải về: Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 năm đầu năm 2019

Học tập và làm theo gương Bác (Thời sự VTV1 19h ngày 17-3-2019)

https://www.youtube.com/watch?v=vaxTP-dfX38&feature=youtu.be VTV.vn - Việc thực hiện lời dạy của Bác đã được các y, bác sĩ và nhân viên Trung tâm y tế huyện Hòa...