Saturday, February 23, 2019

Báo cáo công tác cải cách hành chính cuối năm 2018

Báo cáo công tác cải cách hành chính cuối năm 2018
hoa vang

Triển khai nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về...

Hướng dẫn đặt lịch khám

  https://www.youtube.com/watch?v=ecCBbiHiVY0

Trung tâm Y tế Hòa Vang hướng dẫn đặt lịch hẹn đăng ký khám...

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, bắt đầu từ ngày 15/4/2018 Trung tâm...