Friday, May 29, 2020

(Video) App NCOVI: Hướng dẫn sử dụng App NCOVI phần mềm khai báo y...

https://www.youtube.com/watch?v=x3y6j1WEY10&t=34s

Triển khai ứng dụng báo cáo sự cố y khoa trên smartphone

Thực hiện Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ y tế về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong...

Tập huấn khởi tạo hồ sơ quản lý y tế cá nhân trên địa...

Để thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe công dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, sáng ngày 06 tháng 6 năm...
hoa vang

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin và tăng cường đảm bảo...

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị không cài đặt, sử dụng các phần mềm không...