Thursday, September 29, 2022
hoa vang

Tuyên truyền kiểm soát thông tin đăng tải trên mạng xã hội và các...

Tải văn bản tại đây : Công văn...
hoa vang

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ...

Chi tiết: Quyết định về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử

Khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để biết...

Cài đặt phần mềm trên điện thoại để biết bạn có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 hay không!Bộ TTTT vừa tập huấn...

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc...

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh...

(Video) App NCOVI: Hướng dẫn sử dụng App NCOVI phần mềm khai báo y...

https://www.youtube.com/watch?v=x3y6j1WEY10&t=34s