Wednesday, July 24, 2019

Tập huấn khởi tạo hồ sơ quản lý y tế cá nhân trên địa...

Để thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe công dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, sáng ngày 06 tháng 6 năm...
hoa vang

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin và tăng cường đảm bảo...

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị không cài đặt, sử dụng các phần mềm không...

Hướng dẫn đặt lịch khám

  https://www.youtube.com/watch?v=ecCBbiHiVY0

Quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin bắt...

Nhằm theo dõi, phát hiện, cảnh báo sớm, điều tra, thu thập chứng cứ về các nguy cơ, sự cố, dấu hiệu tấn công...