Wednesday, July 24, 2019
hoa vang

Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại...

Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang theo thông tư...
hoa vang

Giá dịch vụ áp dụng theo thông tư 15/2018/TT-BYT

Download: Giá dịch vụ áp dụng theo thông tư 15/2018/TT-BYT
hoa vang

Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo thông tư 50

Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo thông tư 50
hoa vang

Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Hòa Vang năm...

Sheet1: áp dụng cho người không có BHYT Sheet2: Áp dung cho người có BHYT  Tải file:  Dịch vụ kỹ thuật 
hoa vang

Danh mục dịch vụ kỹ thuật

  Tải đầy đủ Quyết định phê duyệt 2800 DVKT Danh mục kỹ thuật 2800 danh mục kỹ thuật