Monday, June 17, 2024
hoa vang

Thông tuyến khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân BHYT trong tuyến quận, huyện

Từ 1/1/2016, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại bất kỳ cơ sở y tế...

Quyền lợi khám chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm...

          1. Đối tượng tham gia BHYT ​          - Người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động(NSDLĐ) (nhóm...

Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Tải file: Luật Bảo Hiểm Xã Hội  
hoa vang

Triển khai nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về...