Saturday, May 15, 2021

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện Hòa Vang

Trong ngày 4, 5 tháng 5, các Trạm Y tế xã (T2G) thuộc Trung tâm đã phối hợp cùng Công An,...

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội...

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,...

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG...

Tại Chỉ thị số 05, ban hành ngày 30/3 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, GS.TS Nguyễn...

Thực hiện khóa sổ A0 năm 2020 và chuẩn bị đổi sổ A0 năm...

Sổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) (gọi là sổ A0) phản ánh các thông...
hoa vang

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng...

Nghị quyết 21NQCP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19