Friday, May 29, 2020

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần thứ III,...

Ngày 13, 14 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hòa Vang,...

Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12-5-2020

Nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, thay mặt Ban giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang, Bác sỹ...

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần...

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐOÀN THANH NIÊN...
hoa vang

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tổng hợp: Thông báo xét tuyển viên chức năm...

Khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách...

Tải file: Khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều...