Saturday, July 24, 2021
hoa vang

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ...

Chi tiết: Quyết định về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử
hoa vang

Thông báo về việc triển khai hoạt động khám bệnh, tiếp nhận người bệnh...

Thông báo về việc triển khai hoạt động khám bệnh, tiếp nhận người bệnh cấp cứu

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON...

Chủ đề năm 2021: “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”      ...

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Đường link truy cập đến các kho dữ liệu truyền thông Y tế:

COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=do5PyYVaccine COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnxThông điệp 5K: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz