Thursday, May 23, 2024

Tập huấn về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn

Ngày 24-25 tháng 8 năm 2017, Thực hiện theo quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế Tập huấn về kiểm thực ba bước...

Ngày hội tặng sách năm 2018 với chủ đề “Đọc sách là cách học...

Sáng 21/4, cùng  hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần 5. Tại Thư viện Trung tâm Y tế Hòa Vang đã diễn ra Ngày...

Truyền thông phòng, chống kháng thuốc

Hiện nay, kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thế...

Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

(TN&MT) – Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và bà Sitara Syed...
hoa vang

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tổng hợp: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020