Thursday, December 1, 2022

Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất, trong...

Hội thi “nấu ăn và giao lưu văn nghệ” chào mừng 87 năm ngày...

Ngày 19 tháng 10 năm 2017 Công đoàn TTYT Hòa Vang đã tổ chức hội thi “nấu ăn và giao lưu văn nghệ” chào...
hoa vang

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu năm 2021

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm khẩu trang N95 hoặc tương đương phục vụ nhu cầu...