“Đã uống rượu, bia – Không lái xe”

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND-CATP ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền an toàn giao thông; qua đó phổ biến rộng rãi đến Người dân về tác hại và phòng tránh tai nạn giao thông do lạm dụng rượu, bia khi điều kiển phương tiện tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin Truyền thông và Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố xây dựng video tuyên truyền với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”.