Danh sách đủ điều kiện xét tuyển, và thời gian nhận thẻ dự thi hợp đồng lao đông đợt 1 năm 2017

 

 

 

Xem danh sách