Giới thiệu Khoa Gây mê Hồi sức Cấp cứu

Giới thiệu về khoa Gây mê hồi sức – Cấp cứu

Email: gayme.ythv@danang.gov.vn

  1. Lãnh đạo:

– Phó Trưởng khoa: Bs Huỳnh Ngọc Linh

– Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Quang Viễn

  1. Lịch sử:

Khoa Gây mê hồi sức cấp cứu được thành lập vào ngày 01/11/2018 sau khi tách ra từ Khoa Khám bệnh cấp cứu

  1. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Nhân sự: 11 người

– Trong đó:

+ Bác sĩ: 06

+ Y sĩ: 01

+ Điều dưỡng cao đẳng: 02

+ Điều dưỡng trung cấp: 02

  1. Nhiệm vụ chức năng:

– Xây dựng kế hoạch để tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế cấp cứu, quy chế gây mê hồi sức và quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.

– Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong điều trị; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng.

– Thực hiện công tác: bác sỹ gây mê, phụ gây mê, điều dưỡng tiếp dụng cụ và điều dưỡng phụ kíp phẫu thuật phối hợp với bác sỹ chuyên khoa lâm sàng trong phẫu thuật.

– Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện hoặc tuyến dưới.

– Các khoa trong bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do khoa hồi sức cấp cứu chuyển đến.

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.