Giới thiệu khoa Khám bệnh

Trưởng Khoa: BS Mạc Như Tám
Email: kbcc.ythv @danang.gov.vn
1. Nhân sự
– Tổng số: 15 người
– Trong đó:
+ Bác sĩ: 03;
+ Y sĩ: 04;
+ Điều dưỡng ĐH: 01;
+ Điều dưỡng CĐ: 02;
+ Điều dưỡng TC: 04

+Hộ Lý: 01

2. Chức năng nhiệm vụ
– Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.
– Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.
– Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.
– Các Trưởng khoa điều trị trong bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại Khoa Khám bệnh; cử cán bộ chuyên khoa có trình độ chuyên môn kỹ thuật thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa.
– Khoa Khám bệnh được bố trí một chiều theo quy định, có đủ thiết bị y tế và biên chế phục vụ theo phân hạng của bệnh viện.
– Hằng ngày phải bàn giao người bệnh cho điều dưỡng trực và ghi sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi chăm sóc đối với người bệnh đặc biệt, người bệnh nặng.
– Bệnh nặng đưa ngay người bệnh vào Khoa Hồi sức cấp cứu hoặc các Khoa điều trị nội trú thích hợp.
– Triển khai Quy trình khám chữa bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.
– Nhiệm vụ cụ thể: tiếp đón người bệnh; khám bệnh tại phòng cấp cứu; khám bệnh tại các phòng khám; thực hiện thủ thuật; trật tự vệ sinh…được quy định cụ thể theo Quy chế bệnh viện của Bộ Y tế.
 khoa-kbcc