Giới thiệu khoa Ngoại Tổng hợp-Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản

Trưởng khoa: BS.CKI.Nguyễn Thị Thanh Nga
Email: ngoaisan.ythv @danang.gov.vn
1. Nhân sự
– Tổng số nhân viên: 20 nhân viên
– Trong đó:
+ Bác sĩ: 04; Y sĩ: 02; ĐD trung cấp: 07; Hộ sinh: 07
2. Chức năng nhiệm vụ:
Khoa Ngoại Tổng hợp-Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản là khoa lâm sàng, trước kia là Khoa Ngoại Sản, được sáp nhập với Đội Chăm sóc sức khoẻ sinh sản từ ngày 01/11/2018.
Khoa Ngoại Tổng hợp-Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật, phẫu thuật, khoa có 4 chức trách cơ bản:
– Khám bệnh.
– Điều trị.
– Phẫu thuật, thủ thuật.
– Gây mê.
– Khoa phụ sản là khoa lâm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ sơ sinh và khám chữa bệnh phụ khoa.
– Chỉ đạo tuyến trước, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

 

 

 

khoa-ngoai-san