Giới thiệu khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm

Trưởng Khoa: BS Lê Văn Quang
Email: nndy.ythv @danang.gov.vn
1. NHÂN SỰ
– Tổng số nhân viên: 17 nhân viên
– Trong đó:
+ Bác sĩ: 05;

+ Y sĩ: 01;

+ KTV xét nghiệm: 01;

+ Điều dưỡng đại học: 02;
+ Điều dưỡng cao đẳng: 02;
+ Điều dưỡng trung cấp: 5

+ Hộ lý: 01;

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
– Khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm được thành lập vào ngày 01/11/2018 sau khi tách riêng khoa Nhi và sáp nhập tổ Lao.
– Khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm có chức năng và nhiệm vụ chính là khám bệnh, điều trị bệnh thuộc lĩnh vực Nội khoa, Lao phổi.
–  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của Bệnh viện đề ra, Khoa Nội tổng hợp-truyền nhiễm chịu trách nhiệm khám bệnh, thu dung điều trị:
+ Các bệnh nhân thuộc  chuyên khoa Nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết,  hô hấp, thận tiết niệu.
+ Các bệnh nhân thuộc chuyên khoa Lao