Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 19 tháng 1 năm 2018 tại hội trường Trung tâm đã diễn ra Lễ tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018