Hội thao chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Ngày 18/3/2018 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện Đoàn Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt động để chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) đồng thời để  động viên tinh thần cho CBCNVC ngành Y tế huyện Hòa Vang, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bên canh đó, nhằm mục đích lựa chọn vận động viên xuất sắc nhất tham gia Hội thao Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2018, Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã tổ chức hội thao thi đấu 4 môn: Bóng bàn, kéo co, nhảy bao bố và bóng chuyền, địa điểm thi đấu tại khuôn viên bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang

Hội thi đã tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn thể Đoàn viên thanh niên trong toàn trung tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của toàn thể nhân viên.