[Video] Khuyến cáo phòng chống Đậu mùa khỉ của Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương – Bộ Y tế