Ngày hội tặng sách năm 2018 với chủ đề “Đọc sách là cách học tốt nhất”

Sáng 21/4, cùng  hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần 5. Tại Thư viện Trung tâm Y tế Hòa Vang đã diễn ra Ngày hội tặng sách năm 2018 với chủ đề “Đọc sách là cách học tốt nhất”.