Ngày Thị giác Thế giới – World Sight day 12/10/2023

Chủ đề Ngày Thị giác thế giới năm 2023 là: “Yêu đôi mắt của bạn tại nơi làm việc – Love your eyes at work”.

Ngày Thị giác Thế giới diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 tập trung sự chú ý của thế giới vào tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt tại nơi làm việc.

Cùng nhau, chúng ta sẽ khuyến khích những người sử dụng lao động thực hiện các sáng kiến ​​về sức khỏe mắt theo tiêu chuẩn thực hành và thúc đẩy các thói quen về sức khỏe mắt. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe, sự an toàn và năng suất của hàng triệu nhân viên.

Bước đầu tiên là ưu tiên sức khỏe đôi mắt của bạn và cam kết. Bước tiếp theo là thúc đẩy các nhà tuyển dụng trên thế giới cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt có chất lượng cho nhân viên của họ. Từ các nhà máy và tòa nhà văn phòng đến phòng làm việc và studio của nhân viên, hãy đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc mắt luôn sẵn có, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người.