Tập huấn khởi tạo hồ sơ quản lý y tế cá nhân trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2018

Để thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe công dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, sáng ngày 06 tháng 6 năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn khởi tạo hồ sơ quản lý y tế cá nhân theo theo hộ gia đình trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2018 theo kế hoạch. Đại biểu tham dự gồm có Đại diện Sở Y tế, Ban Giám đốc Trung tâm, cán bộ y tế  11 trạm Y tế xã.

Mục tiêu của buổi tập huấn là khởi tạo hồ sơ quản lý y tế cá nhân tối thiểu 40% dân số trên địa bàn huyện Hòa Vang trong năm 2018, đảm bảo mỗi người dân có một mã định danh duy nhất lưu trữ các thông tin về tiền sử và các chỉ số sức khỏe, đồng thời, kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.