Thông báo về việc điều chỉnh giá xe chuyển viện

Căn cứ Nghị định146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Căn cứ Thông cáo báo chí số 06/2022/PLX-TCBC ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, từ 15h00 ngày 11/3/2022, giá xăng RON 95-lll là 29.820 đồng/lít.

Nay Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thông báo điều chỉnh giá xe chuyển viện như sau: