Thư mời chào giá cạnh tranh

Kính gửi: Quý nhà cung cấp Để ứng phó với tình dịch dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Hòa Vang, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thực hiện việc “Cung cấp test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng thường xuyên cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022” Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang trân trọng kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên, cụ thể theo Bản Yêu cầu chào giá đính kèm./.

Tải file BẢN YÊU CẦU BÁO GÍA