Thư mời chào giá cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2023-2024

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Danh mục mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2023-2024 (Đính kèm theo Công văn số 2112/TTYTHHV-KD ngày 17/11/2023 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang)