Thư mời chào giá mua sắm đầu đọc CCCD gắn chip có kết nối xác thực với Bộ Công an. Phục vụ triển khai Đề án 06 tại TTYT Hòa Vang

Văn bản đính kèm