TTYT Hòa Vang tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Ngày 22/01 Trung tâm y tế Hòa Vang đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Báo cáo tình hình hoạt động trong công tác y tế dự phòng, công tác khám chữa bệnh, công tác dược, công tác tổ chức hành chính, tài chính, kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.
Triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tiếp tục triển khai Kế hoạch truyền thông và ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015; Tiếp tục triển khai Luật số 46/2014/QH13 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh BHYT; Nâng cao y đức trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh; Đẩy mạnh và hoàn thành việc triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.
Một số hình ảnh trong buổi tổng kết

tongketnam20152

 

tongketnam20156

 

tongketnam20157

 

tongketnam20158

Các đơn vị ký kết ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

 

 

 

http://trungtamytehoavang.com.vn/