Về việc mời chào giá thay thế linh kiện cho máy phá rung, tạo nhịp sốc trong

Văn bản đính kèm