Tuesday, June 25, 2024

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

GIỚI THIỆU KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Phó Trưởng Khoa: BS Trần Quốc Thái Email: nndy.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 11 nhân viên - Trong đó: Bác sĩ YHCT: 02; Y...

Trang thiết bị tại Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

  Máy điện từ trường Châm cứu điều trị liệt dây VII Máy sắc thuốc từ động và bán tự động Máy sóng ngắn điều trị Tập vận động...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa...

Thông tư Số: 01/2014/TT-BYT Tải:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện...