Wednesday, September 27, 2023

Tập huấn duy trì hiệu quả phương pháp 5s trong bệnh viện năm 2023

Ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang đã tổ chức thành công “Ngày hội 5S”, triển...

Tập huấn kỹ năng tư vấn truyền thông, giáo dục sức khoẻ cho...

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn truyền thông, giáo dục sức khỏe cho đội ngũ điều dưỡng trong bệnh viện. Thực...

Kỷ niệm Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5

Ngày Quốc tế Điều dưỡng hằng năm được các nước trên thế giới tổ chức vào ngày 12 tháng...
hoa vang

Báo cáo đánh giá cải tiến chất lượng khảo sát, đánh giá sự hài...

Tải file báo cáo Đánh giá cải tiến chất lượng khảo sát, đánh giá sự hài lòng...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý IV năm...