Friday, September 22, 2023

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu phòng Tài chính-Kế Toán

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mai Email: tckt.ythv@danang.gov.vn I. Nhân sự: -Tổng số: 12 nhân viên -Trong đó: Kế toán ĐH: 4; Kế toán CĐ: 5; Kế toán TC: 3 II. Chức...