Tuesday, July 23, 2024
hoa vang

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017

Tải file  Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017

Tập huấn quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách năm 2017

Vào lúc 13h30  Thứ Ba, ngày 17/10/2017 TTYT Hòa Vang đã tổ chức lớp tập huấn Quy tắc ứng xử, Đổi mới phong cách thái độ phục vụ...

Tập huấn Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục...

Vào lúc 15h00 ngày 30/03/2017 tại Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TTYT Hòa Vang đã tổ chức Tập huấn...

Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ...

Ngày 13/01/2016, TTYT Hòa Vang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có...

Trung tâm y tế Hòa Vang đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác...

Ngày 02 tháng 8 tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang với sự hiện diện của các lãnh đạo VNPT Đà...