Friday, April 19, 2024

Đoàn viên Khối Đội-11 Trạm tổ chức Đêm hội Trung thu cho các em...

Tối 2/10, Đoàn viên Khối Đội-11 Trạm phối hợp với Chi Đoàn kết nghĩa Thôn Phú Hạ tổ chức Đêm hội Trung thu cho...

Tư vấn KHHGĐ

1.Tư vấn KHHGĐ: Tư vấn giúp khách hàng tự lựa chọn một biện pháp tránh thai thích hợp trong một giai đoạn sinh sản nhất...

Giới thiệu đội y tế dự phòng

Nhân sự ĐỘI TRƯỞNG: BS Nguyễn Ngọc Tửu ĐỘI PHÓ: KS Nguyễn Thị Hiếu Nhân viên: Điều dưỡng 06; Hộ sinh 03; Y sĩ 04; Y tế...