Friday, April 19, 2024

Khám sàng lọc các bệnh về phổi kết hợp sàng lọc tăng huyết áp,...

Ngày 21/3 trạm y tế xã Hoà Phú phối hợp với tổ chống Lao TTYT huyện Hoà Vang và bệnh viện Phổi...

Cuộc thi hưởng ứng ‟Chiến dịch Giờ Trái đất 2024”

Thực hiện phát động của Bộ Công Thương và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 01/3/2024 của UBND...

Truyền thông phòng chống bệnh dại tại các trường học

Hiện nay, tình hình bệnh Dại trên cả nước đang diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng...

BV Đà Nẵng hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám,...

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt...