Saturday, May 18, 2024

“Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing)

Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều...

[Infographics] Quy định mới về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá...

Ngày 11/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT (thông tư) quy định về việc thực hiện...

Tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ

Theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/9/2023, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 01 trường...