Cuộc thi hưởng ứng ‟Chiến dịch Giờ Trái đất 2024”

Thực hiện phát động của Bộ Công Thương và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 01/3/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Căn cứ Công văn số 619/SCT-QLNL ngày 15/3/2024 của Sở Công Thương;

Tài liệu tuyên truyền “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” do Bộ Công Thương phát hành, cụ thể:

– Đường dẫn tải về tài liệu tuyên truyền hưởng ứng ‟Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” https://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/an-pham-truyen-thong/t31125/bo-tailieu-tuyen-truyen-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2024.html

– Hướng dẫn thay frame facebook hưởng ứng ‟Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” https://media.tietkiemnangluong.com.vn/Images/Upload/User/quantri/2024/2/fb _frame9346.pdf

– Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng ‟Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024” do Bộ Công Thương tổ chức tại địa chỉ: https://cuocthi.tietkiemnangluong.com.vn/