Giới thiệu khoa Liên chuyên khoa

Trưởng Khoa: BS.CKI Lê Huy Vũ
1. Nhân sự
– Tổng số nhân viên: 12 nhân viên
– Trong đó:
+ Bác sĩ: 05; Y sĩ: 02; KTV Phục hình răng: 02; Điều dưỡng CĐ: 01; Điều dưỡng TC: 02
2. Chức năng nhiệm vụ
 Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc bệnh viện, khoa chịu trách nhiệm và thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
– Khoa LCK là khoa lâm sàng  thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp ngoại khoa và nội khoa cho bệnh nhân ngoại trú và nội trú.
– Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lí thuận tiện cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển người bệnh.
– Khoa LCK được bố trí liên hoàn các phòng khám, phòng trực, phòng hành chính thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát và phát hiện các tai biến sau phẫu thuật để xử trí kịp thời.
– Khoa  được bố trí riệng biệt phòng hậu phẫu đế đảm bảo quy chế chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
– Các thành viên của các phòng khám bệnh phải thực hiện đúng quy chế chống nhiễm khuẩn, quản lí và sử dụng vật tư trang thiết bị.
– Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
Khoa LCK thực hiện công tác chuyên môn và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng chống các bệnh về tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt.


khoa-lck2