Hội nghị Cơ sở Y tế xanh sạch đẹp năm 2018

Vào lúc 15h00 ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại TTYT Hòa Vang đã diễn ra hội nghị cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp 2018. Đây là sự kiện diễn ra hằng năm tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, với sự tham dự của các Lãnh đạo và tất cả nhân viên tại các khoa phòng và 11 Trạm Y tế trên toàn Trung tâm